Overtuigend schrijven

logo

Veel teksten hebben naast een informatief doel ook de bedoeling de lezer ergens van te overtuigen. Je wilt de lezer bijvoorbeeld duidelijk maken dat een getroffen maatregel de enig juiste was of je wilt je lezer overhalen ergens aan mee te werken. Daarvoor is de kunst van het overtuigend schrijven onontbeerlijk.

Er zijn sterke argumenten en er zijn zwakke; sommige mensen hebben een overtuigend verhaal en andere niet. Of een tekst overtuigt of niet, hangt sterk samen met de structuur van het verhaal en de manier waarop en de volgorde waarin je je argumenten presenteert. Daarnaast speelt natuurlijk de inhoud van de argumenten een grote rol en de manier waarop je ze geformuleerd hebt. Je leert drogredeneringen onderscheiden van sterke argumenten. In deze training Overtuigend schrijven, van twee of drie dagdelen, is er de mogelijkheid je eigen teksten te bekijken en vast te stellen waar het sterker en overtuigender had gekund. Je herschrijft (een eigen) tekst en gaat aan de slag met een nieuwe tekst. En je zult merken: overtuigend schrijven is meer een kwestie van een goede schrijftechniek dan van inhoudelijk ijzersterke argumenten.