NT2

Als neerlandicus met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid behaalde ik aan de Radboud Universiteit in 2012 ook nog het certificaat NT2-docent, zodat ik me nog beter toegerust voelde voor deze lessen. Sindsdien geef ik NT2-lessen bij bedrijven en ook via e-learning. Daarvoor is een aparte website: www.taalglobaal.com