Kort en bondig schrijven

logo

Hoe komt het dat een lezer vlot door de ene tekst heen gaat terwijl hij met de andere niet opschiet? Hoe houd je de lengte van de tekst binnen de perken en vermijd je wolligheid? Hoe schrijf je een verhaal aantrekkelijk op en zorg je dat het niet te langdradig wordt?

Kort en bondig schrijven is niet hetzelfde als zoveel mogelijk informatie op een A4’tje zien kwijt te raken. Kort en bondig schrijven draait om selectie. Wat moet echt blijven staan en wat kan wel weg? Maar ook: hoe formuleer je aantrekkelijk, zonder onnodige wolligheid?

Schrijven is schrappen: het is een bekend gezegde. Wie kort en bondig wil schrijven, moet bereid zijn tot schrappen. Lege of wollige woorden, langdradige zinnen en misschien zelfs complete alinea’s die bij nader inzien onnodig zijn. Het is soms even slikken, maar na enige oefening zul je merken dat je er lol in krijgt.

In deze training van twee dagdelen leer je de belangrijkste technieken van kort en bondig schrijven, zodat je vlot leesbare teksten kunt produceren. We pakken o.a. teksten uit je eigen werk aan en zorgen dat ze prettiger en vooral vlotter lezen. Dat geeft niet alleen een groter leesplezier bij je lezers, maar ook veel meer schrijfplezier bij jezelf!