Eindredactie en tekstcorrectie

logo

Een training voor mensen die met enige regelmaat teksten van anderen moeten corrigeren en redigeren, of die dat willen gaan doen.

In de praktijk is er altijd maar weinig tijd voor eindredactie en tekstcorrectie. Daarom is het belangrijk dat de eindredacteur systematisch te werk gaat. Hoe kort je een tekst in, hoe ver mag je gaan als je ingrijpt in taal van een ander, welke fouten komen vooral vaak voor en hoe herken je ze snel? Hoe los je kromme zinnen of lelijk taalgebruik op en wat kunt je doen om de structuur van een tekst snel te verbeteren? Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de eindredacteur als het gaat om de inhoudelijke correctheid? Moet je de feiten checken?

Behalve voor tekstcorrectie en het inkorten van tekst is er ook aandacht voor andere taken van eindredactie: koppen maken, tussenkopjes en streamers, fotobijschriften, fact checking, e.d.

De training Eindredactie en tekstcorrectie duurt twee tot drie dagdelen. We gaan aan de slag met bestaande teksten; het is daarom vereist dat deelnemers een eigen laptop bij zich hebben. We oefenen in het ‘werken van groot naar klein’, wat de eindredacteur flink wat tijd kan schelen. Hoe de training er precies uitziet, hangt ook van de praktijk van de deelnemers af. We kunnen ons toespitsen op de journalistiek maar de cursus is ook heel geschikt voor mensen die binnen een bedrijf of organisatie geregeld teksten moeten corrigeren of herzien.