E-training Basis journalistieke eindredactie

logo

Eindredactie is meer dan fouten verbeteren, en dat geldt zeker bij een krant en ook in de bedrijfsjournalistiek. Deze training is bedoeld voor de nog niet zo ervaren eindredacteur die bij een (regionaal) dagblad, huis-aan-huiskrant of bijv. streekkrant werkt. Maar ook eindredacteuren die bijv. bij een bedrijfsblad zitten of de nieuwsbrief van een bedrijf verzorgen hebben er baat bij.

Wat doe je als eindredacteur allemaal? Je kort te lange teksten in, je herziet de structuur van een tekst zo nodig, herschrijft kromme zinnen, vereenvoudigt ingewikkelde ambtenaren- of politietaal, zorgt dat de lead van een nieuwsbericht aan de eisen voldoet, maakt koppen en fotobijschriften, bepaalt mede de beeldkeuze, etc. etc. En je verbetert natuurlijk elke taalfout die je tegenkomt. In deze training komt het allemaal voorbij. Je mag teksten van je eigen krant inbrengen als je dat prettig vindt, maar we kunnen ook werken met ons eigen voorbeeld- en oefenmateriaal.

Deze training bestaat uit zes lessen:

Les 1: Functies, genres en termen in de journalistieke praktijk: hoe zit de redactie van een krant in elkaar, wie doet wat, wat voor tekstgenres zijn er en aan welke eisen moeten die voldoen? En vooral: wat doe je als eindredacteur met de verschillende genres? Hoe kort je een tekst in?

Les 2:  Een journalistieke schrijfstijl: hoe ziet die eruit? Wat doe je als eindredacteur met onnodige wolligheid om ambtelijk taalgebruik? Hoe zorg je met een paar ingrepen dat een formele schrijfstijl (of een formeel citaat) prettiger wordt om te lezen?

Les 3: Hoe kort je een tekst snel en adequaat in? Hoe pak je dat het handigst aan?

Les 4: De aankleding van teksten: wat komt daar allemaal bij kijken? Aandacht voor de verschillende soorten koppen, chapeaus, tussenkoppen, streamers, fotobijschriften, keuze van beeld.

Les 5: Tekstcorrectie 1: wat zijn de meest voorkomende fouten in zinsbouw en woordkeuze? Hoe verhelp je die?

Les 6: Tekstcorrectie 2: wat zijn de meest voorkomende spelfouten in de spelling, woordkeuze en zinsbouw en hoe verhelp je die snel?

Kosten: 420 euro exclusief btw (= € 508, 20 inclusief)