Voorwaarden

Bij inschrijving voor een e-training

Direct na aanmelding ontvang je de factuur en kun je zelf de datum aangeven waarop je wilt starten met de e-training. De meeste trainingen kosten 280 euro exclusief btw (dat is 338, cialis 80 euro inclusief) en beslaat 4 lessen. Voordat de training start, site hebben we contact per mail en inventariseren we eventuele aanvullende wensen. Wat is de praktijkervaring op dit gebied tot nu toe, stomach moet het niveau aangepast naar boven of beneden, is eventueel een aanvullende les gewenst, etc.

De tijd die een training beslaat bepaal je zelf. Het werkt het beste als je maximaal 2 weken tussen twee lessen laat zitten, maar meer of minder kan ook. Een eenmaal gestarte cursus moet wel in maximaal zes maanden zijn afgerond, tenzij daarover van tevoren of tijdens de training andere afspraken zijn gemaakt.

Besluit je halverwege een training te stoppen, dan ontvangen we graag een afmelding, met de reden waarom je afhaakt.

Het verloop van de training

Een e-training beslaat meestal vier lessen. Voor elke les krijg je theorie gemaild, met daarbij een flink aantal oefenopdrachten. Die opdrachten mail je terug, je ontvangt daarna binnen een aantal dagen uitgebreide feedback op de opdrachten + de nieuwe les.

Een afgeronde training

Wie een hele training heeft gevolgd en dus ook alle opdrachten naar behoren heeft ingeleverd, ontvangt aan het einde een certificaat als bewijs van deelname. TaalGewoon is geen officieel gecertificeerd cursusinstituut, dus het certificaat heeft niet de status van een officieel diploma. Maar het laat wel zien dat je een cursus hebt gedaan en met goed gevolg hebt voltooid.

Tarief

De prijs van een e-training is 280 euro exclusief btw. Bij aanmelding voor meerdere trainingen tegelijk geldt een korting (afhankelijk van het aantal trainingen). Het is soms ook mogelijk om twee trainingen te combineren (waarbij je doorgaans uitkomt op anderhalve training en een prijs van 420 euro excl.)

Is een training eenmaal van start gegaan, dan is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Belangstelling voor een incompany training? Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Voorwaarden incompany trainingen:

  1. Een eenmaal uitgebrachte offerte voor een incompany training is maximaal 3 maanden geldig, tenzij anders vermeld. Uiteraard hoeft de training zelf niet binnen die 3 maanden te zijn afgerond.
  2. De dagdeelprijs hangt af van de inhoud van de cursus en de tijd die in de voorbereiding en/of correctie gaat zitten.
  3. Bij een training/cursus die langer duurt dan 4 weken ontvangt TaalGewoon de betaling graag in twee delen: de eerste helft na afloop van de halve cursus, de tweede helft aan het eind.
  4. Het maximale aantal deelnemers aan een incompany training is 15 personen, tenzij van tevoren anders is afgesproken.
  5. Als er tijdens een training gebruik wordt gemaakt van een boek, zal de prijs van de boeken in de offerte zijn opgenomen.
  6. De vergoeding voor reiskosten aan de docent bedraagt 0,19 cent per kilometer.
  7. Betaling van de factuur/facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  8. We komen graag op de werkplek om een cursus te verzorgen. Indien gewenst kan TaalGewoon in overleg met de klant zelf voor een locatie zorgen; de kosten voor de huur van die locatie (en eventueel de catering) zijn in dat geval voor rekening van de klant. Uiteraard doen we in dat geval ons best een prettige locatie in de buurt van de klant te zoeken, voor een redelijke prijs.
  9. TaalGewoon garandeert een adequaat en hoogopgeleide, zeer ervaren docent met (veel) positieve evaluaties.