Voorwaarden

Direct na aanmelding ontvang je de factuur en kun je zelf de datum aangeven waarop je wilt starten met de e-training. De training kost 280 euro exclusief btw en beslaat 4 lessen. Voordat de training start, view hebben we contact per mail en inventariseren we eventuele aanvullende wensen. Wat is de praktijkervaring op dit gebied tot nu toe,  moet het niveau aangepast naar boven of beneden, is eventueel een aanvullende les gewenst, etc.

De tijd die een training beslaat bepaal je zelf. Het werkt het beste als je maximaal 2 weken tussen twee lessen laat zitten, maar meer of minder kan ook. Een eenmaal gestarte cursus moet wel in maximaal zes maanden zijn afgerond, tenzij daarover van tevoren andere afspraken zijn gemaakt.

Besluit je halverwege een training te stoppen, dan ontvangen we graag een afmelding, met de reden waarom je afhaakt.

Het verloop van de training

Een e-training beslaat vier lessen. Voor elke les krijg je theorie gemaild, met daarbij een flink aantal oefenopdrachten. Die opdrachten mail je terug, je ontvangt daarna binnen een aantal dagen uitgebreide feedback op de opdrachten + de nieuwe les.

Een afgeronde training

Wie een hele training heeft gevolgd en dus ook alle opdrachten naar behoren heeft ingeleverd, ontvangt aan het einde een certificaat als bewijs van deelname. TaalGewoon is geen officieel gecertificeerd cursusinstituut, dus het certificaat heeft niet de status van een officieel diploma. Maar het laat wel zien dat je een cursus hebt gedaan en met goed gevolg hebt voltooid.

Tarief

De prijs van een e-training is 280 euro exclusief btw. Bij aanmelding voor meerdere trainingen tegelijk geldt een korting (afhankelijk van het aantal trainingen).